Events

Vrijdag 19 juni 2020 
Vierde Nederlandse Cell Free DNA Symposium
Grensverleggende innovaties in moleculaire diagnostiek

Read more

Professionals

Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland
Nederlandse Laboratoria.
Laboratoria die Farmacogenetische testen aanbieden.

>  READ MORE

Patiënten

Farmacogenetica is de studie naar uw vermogen om geneesmiddelen in uw lever af te breken. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde capaciteit.

Read more