Patiënten

Farmacogenetica is de studie naar uw vermogen om geneesmiddelen in uw lever af te breken. Niet iedereen heeft namelijk dezelfde capaciteit.

Read more

Professionals

Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland
Nederlandse Laboratoria.
Laboratoria die Farmacogenetische testen aanbieden.

>  READ MORE