Farmacogenetica.nl

Farmacogenetica.nl is een website met informatie voor professionals en patiënten over DNA onderzoek ten bate van geneesmiddeltherapie.  

Achtergronden, interpretaties, stand van zaken en hoe testen aan te vragen en bij wie, en hoe te interpreteren. Deze site is opgezet door het Nederlands Expertisecentrum Farmacogenetica, Afd. Klinische Chemie van het Erasmus MC Rotterdam, en wordt beheerd door Prof Dr RHN van Schaik.

 

Wat kan ik met een Farmacogenetica Profiel?Dit profiel is met name bedoeld om de informatie van uw DNA onderzoek goed door te kunnen geven aan uw arts of apotheker.

Iedere apotheker en arts in Nederland heeft toegang tot de KNMP-Kennisbank en de zogenaamde G-standaard. Daarin is te vinden welke geneesmiddelen op welke wijze qua dosering moeten worden aangepast op basis van uw profiel. Indien de apotheker uw DNA profiel opneemt in het systeem, zal er automatisch medicatiebewaking plaatsvinden op basis van uw DNA informatie.


 

Worden Farmacogenetische analyses vergoed?In gesprekken met diverse zorgverzekeraars is aangegeven dat Farmacogenetische analyses in het kader van geconstateerde bijwerkingen of ineffectiviteit in principe vergoed worden. Dit kan mogelijk van verzekeraar tot verzekeraar verschillen, dus handig om dit even na te vragen. Een test gaat mogelijk wel van uw eigen risico af. Voor screening (aanvraag van een DNA test voordat u met medicatie begint) is het niet altijd duidelijk of dit wordt vergoed. Hiervoor verwijzen wij u naar uw zorgverzekeraar.


 

Analyse in het Erasmus MC: hoe pak ik dat dan aan?Indien u graag wilt dat uw bloed wordt onderzocht in het Erasmus MC, kan dat als volgt geregeld worden.

Een ziekenhuis kan besluiten om uw bloed elders heen te sturen voor onderzoek dan naar het Erasmus MC. U kunt bij het bloed prikken uw wens aangeven (bijvoorbeeld omdat er al eerder contact is geweest een er advisering heeft plaatsgevonden met het Erasmus MC) dat u analyse in het Erasmus MC wenst, maar het is aan het betreffende ziekenhuis of zij aan uw wens tegemoet kunnen/willen komen. Of u laat uw arts op het aanvraagformulier (www.erasmusmc.nl/farmacogenetica) het vakje "stuur DNA-afname kit naar patient" aankruisen. Ziekenhuizen die op dit moment hebben aangegeven om Farmacogenetisch onderzoek NIET door te sturen naar het Erasmus MC zijn: Ziekenhuis Gelderse Vallei. 


 

Is er een verschil tussen laboratoria die deze testen aanbieden?De laboratoria die vermeld staan op deze site zijn onderdeel van het Netwerk Klinische Farmacogenetica Nederland. Dit houdt in dat zij proberen zo goed mogelijk de diagnostiek op dit gebied af te stemmen op de meest recente stand van zaken. Er kunnen kleine verschillen bestaan in het aantal testen dat wordt aangeboden, het aantal variaties van een enzym dat bepaald wordt, en de prijs.