Farmacogenetica.nl

Farmacogenetica.nl is een website met informatie voor professionals en patiënten over DNA onderzoek ten bate van geneesmiddeltherapie.  

Achtergronden, interpretaties, stand van zaken en hoe testen aan te vragen en bij wie, en hoe te interpreteren. Deze site is opgezet door het Nederlands Expertisecentrum Farmacogenetica, Afd. Klinische Chemie van het Erasmus MC Rotterdam, en wordt beheerd door Prof Dr RHN van Schaik.