Analyse in het Erasmus MC: hoe pak ik dat dan aan?Indien u graag wilt dat uw bloed wordt onderzocht in het Erasmus MC, kan dat als volgt geregeld worden.

Een ziekenhuis kan besluiten om uw bloed elders heen te sturen voor onderzoek dan naar het Erasmus MC. U kunt bij het bloed prikken uw wens aangeven (bijvoorbeeld omdat er al eerder contact is geweest een er advisering heeft plaatsgevonden met het Erasmus MC) dat u analyse in het Erasmus MC wenst, maar het is aan het betreffende ziekenhuis of zij aan uw wens tegemoet kunnen/willen komen. Of u laat uw arts op het aanvraagformulier (www.erasmusmc.nl/farmacogenetica) het vakje "stuur DNA-afname kit naar patient" aankruisen. Ziekenhuizen die op dit moment hebben aangegeven om Farmacogenetisch onderzoek NIET door te sturen naar het Erasmus MC zijn: Ziekenhuis Gelderse Vallei.