Onderzoeksprojecten Nederland

Onderzoeksprojecten Farmacogenetica: klinische studies samengevat in systematische reviews.
Overzicht van klinische studies in Nederland, Europa en USA.

Nederland

Het Nederlands Trialregister. Verzamelt en analyseert alle mogelijke gegevens over klinische studies om ze vervolgens in zogeheten systematische reviews samen te vatten.

http://www.trialregister.nl/trialreg/admin/rctsearch.asp?DC=2461

The relationship between the conversion and excretion of docetaxel and paclitaxel and variation in DNA.